Der er ifølge driftsleder Lynge Ibsen Buchleitner fra Sakskøbing Fjernvarmeforsyning ingen tvivl om, at de teknologiske muligheder med løsningen fra Diehl Metering både medfører optimering af drift, administration samt services og rådgivning til kunderne.

Drive-by i Sakskøbing

Med investeringen i nye fjernaflæste varmemålere og drive-by løsning tager Sakskøbing Fjernvarme kampen op mod administrativt tidsspilde. På sigt vil fjernvarmeforsyningen desuden benytte den nye teknologi til optimering af driften, detektering af lækager, flere services og bedre kunderådgivning.

”Fjernvarmeforsyningens penge er jo i sidste ende forbrugernes penge. Det skal vi tage hensyn til og undgå eksperimenter og fejlinvesteringer, hvorfor vi fokuserer på, at investering i ny teknologi skal medføre åbenlyse fordele og muligheder til både optimering af administration og drift. Og med de nye varmemålere med radiomodul og drive-by løsning til fjernaflæsning fra Diehl Metering, opnår vi begge dele”, fastslår driftsleder Lynge Ibsen Buchleitner fra Sakskøbing Fjernvarmeselskab, der leverer varme til knap 1940 forbrugere.

Et væsentligt element for valget af Diehl Meterings løsning var, at radioteknologien er baseret på M-bus, hvilket er den samme platform som de eksisterende målere hos Sakskøbing Fjernvarme, hvilket giver den fordel, at både nye og eksisterende målere kan blive aflæst med Diehl Meterings aflæsnings modul.

”Det har givet os en særdeles fleksibel og stabil indkøringsperiode, og så udvider vi høsten af de mange driftsfordele efterhånden, som det passer til vores drift og organisation”, fortsætter Lynge Ibsen Buchleitner fra forsyningsvirksomheden på Lolland og påpeger samtidig, at det dermed blandt andet er blevet væsentligt lettere at indhente forbrugsdata fra alle målerne.

Administrationsmæssige fordele

”Vi har på kort tid opnået en række administrationsmæssige fordele, som vi kan benytte i forbindelse med afregning af vores forbrugere. Da vi nu selv kan indhente forbrugsoplysninger, når vi har behov for dem, sparer vi desuden utroligt megen tid ved flytninger eller på kunder, som af en eller anden årsag ikke får betalt deres regninger”, forklarer Lynge Ibsen Buchleitner om et velkendt brancheproblem, der især kan være en tung administrativ byrde for de små forsyningsselskaber.

Hos Sakskøbing Fjernvarmeforsyning har driftslederen sat sig et forsigtigt mål om, at han cirka hver anden måned skal aflæse målerne på det knap 64 kilometer lange forsyningsnet. En opgave, han forventer kan klares i løbet af en arbejdsdag, da bilen blot skal passere målerne ude på vejen for at informationerne bliver registreret.

”Med den gamle løsning tog processen med at gøre de indlæste data klar til administration både halve og hele timer, og det krævede professionel datasupport. I dag har vi i stedet de samme data klar til administrativ behandling på bare et øjeblik. En sidegevinst er desuden, at nogle af vores gamle målere fra en anden producent, der ikke er blevet udskiftet endnu, også bliver aflæst væsentlig hurtigere, da radioteknologien er baseret på åbne standarder”, konstaterer driftsleder Lynge Ibsen Buchleitner, som ser frem til at udnytte endnu flere af mulighederne for driftsoptimering, som den nye teknologi vil medføre.

Enkelt at udvide

”Vi har blandt andet fået mere effektive værktøjer til at undersøge forbrugernes problemer med,
når det fx gælder returvarme eller fejl på varmeanlæg. Men det vil også blive naturligt at fokusere mere på det generelle varmetab i hele vores forsyningsnet, og jeg vil derfor heller ikke afvise, det på sigt kan blive aktuelt at udskifte drive-by løsningen med radionetværk og automatisk aflæsning. Dermed vil det jo nærmest kun være fantasien, der sætter grænsen for optimeringsmulighederne”, lyder Lynge Ibsen Buchleitners vurdering af fordelene ved en fremtid med automatisk fjernaflæsning og forbrugsdata i intervaller helt ned til få sekunder.

Hvis det på sigt kommer på tale at opgradere drive-by løsningen til radionetværk, vil Sakskøbing Fjernvarmeforsyning da kunne nøjes med investeringen i antenneinstallationer til aflæsning, da radioteknologien allerede er integreret i de nye varmemålere.

”Nu arbejder vi som sagt først og fremmest på at lære, hvordan vi gør brug af de nye mange nye fordele i vores administration. Derefter vil vi plukke frugterne, efterhånden som de falder ned i hatten. Men der er ingen tvivl om, at uanset hvad vi gør, vil de teknologiske muligheder både medføre optimering af vores drift, administration samt udvide vores palette af service og rådgivning til kunderne”, slutter driftsleder Lynge Ibsen Buchleitner fra Sakskøbing Fjernvarmeforsyning.
Et væsentligt element for valget af Diehl Meterings løsning var, at radioteknologien er baseret på M-bus, hvilket er den samme platform som de eksisterende målere hos Sakskøbing Fjernvarme, hvilket giver den fordel, at både nye og eksisterende målere kan blive aflæst med Diehl Meterings aflæsnings modul.
Konsulent Karsten Jensen fra Diehl Metering i dialog med Lynge Ibsen Buchleitner fra forsyningsvirksomheden i Sakskøbing på Lolland om de mange muligheder, der ligger i, at forsyningssektoren i fremtiden benytter de nyeste målerteknologier med fjernaflæsning.