Mænd søges til spændende sygeplejestilling!

Sygeplejerfaget er i rivende udvikling. Derfor søger vi mænd, som selvstændigt kan håndtere stabile- akutte og komplekse situationer, samt intervenere med afsæt i evidens- og forskningsbaseret praksis. Dertil skal du selvstændigt kunne varetage klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen til hver en tid. Måske er det lige netop dig, vi mangler?

Som sygeplejerske skal du arbejde sundhedsfremmende og forebyggende, og indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde.

Hos os skal du kunne diagnosticere, vurdere, koordinere, lede, evaluere, dokumentere og løbende justere din sygepleje både på individ-, gruppe-, og samfundsniveau, såvel nationalt som internationalt.

Du skal kunne håndtere medicin, besidde viden om farmakologi, rammeordination og rammedelegering. Ydermere ønsker vi, at du selvstændigt håndterer og påtager dig ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, samt deltager i innovations- udviklings- og forskningsarbejde.

Endelig skal du kunne håndtere teknologier i udførelse og udviklingen af sygeplejen.

Vi tilbyder:
En travl hverdag inden for et arbejdsområde, hvor der typisk kun vil være en kort introduktionsperiode, da vi forventer, du er omstillingsparat og kan arbejde selvstændigt fra start af.

Vi forventer at du:

  • Er mand - da vi aktuelt kæmper mod strukturel uligeløn, og vores beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard forestiller sig, at flere mænd i faget vil øge lønnen.
  • Er energisk, dedikeret, fleksibel, omstillingsparat, fungere godt i pressede situationer, ansvarlig, engageret, mødestabil, imødekommende, har gode samarbejdsevner, er positivt indstillet og kan arbejde problemløsende.
  • Stor fordel hvis du er langtidsfrisk.

Løn og ansættelsesvilkår:
Aflønning sker efter Tjenestemandsreformen af 1969 og du må derfor forvente at blive underbetalt, men da sygeplejen jo blot er et bijob, så går det jo nok. Arbejdet bærer lønnen i sig selv.

Stillingen er på 37 timer om ugen med blandede vagter, både dag, aften og nat, samt hver 2. weekend.

Vær opmærksom på at der kan optræde en del overarbejde herudover, samt at det i sommerferien kan være svært at få 3 samlede ugers sommerferie.

Dit primære ansættelsessted vil være i Regionen, men for at understøtte sammenhængende patientforløb, kan du forvente at skulle arbejde andre steder med kort varsel.

Ansættelsessamtaler foregår løbende, og det er stort plus med mulighed for hurtig tiltrædelse, da vi er i konstant underbemanding. Aktuelt mangler vi omkring 2000 sygeplejersker, og vi forventer at mangle 6000 inden 2025.

Vi håber meget at du har lyst til at være en del af vores fag, og glæder os meget til at høre fra dig snarest. Du kan sende din ansøgning med mail til folketinget@ft.dk og du vil høre fra os hurtigst muligt!

JEG GIVER MIN STØTTE

Stillingsopslag som sygeplejerske - STREJKE 2021!

Her i juni 2021, er de danske sygeplejesker endnu engang gået i strejke for bedre arbejds- og lønvilkår.

De er jo offentligt ansatte, og derfor har mange - ja, næsten alle - også en mening om, hvad sygeplejerskerne skal have i løn.

Som sygeplejerskerne selv påpeger, ønsker de et lønniveau, der ikke er dikteret af en tjenestemandsaftale fra 1969, da deres arbejdsområde, kompetencer og ansvar har ændret sig markant på 52 år.

Den seneste tid har flere lønmodeller floreret i medierne, hvor eksperter er kommet fem til, at en sygeplejerske i gennemsnit har en månedsindkomst i nærheden af kr. 43.000, hvilket sygeplejerskerne dog ikke kan genkende overhovedet.

Fakta er dog, at flere og flere sygeplejersker de senere år har opsagt deres stillinger hos regioner og kommuner, da de kan tjene mere hos et vikarbureau, end de kan i det offentlige.

Mange af disse sygeplejersker er fortsat medlem af Dansk Sygeplejeråd, hvorfor deres højere løn som vikaransat - hvor de faktisk løser de samme arbejdsopgaver hos regioner og kommuner, som de gjorde tidligere - derfor af gode grunde også indgår i den samlede lønstatistik.

Desværre er det bare ikke en vinkel, det danske mediebillede har øje for, når de skal fortælle historien om sygeplejerskerne lønninger, som de danske politikere med denne vikarmodel på mange måder selv har været med til at puste op til noget, det reelt ikke er.

Efter en uges strejke er det også lidt tankevækkende, at mange af de områder, der er udtaget til strejke, faktisk slet ikke kan stille det nødvendige og lovpligtige nødberedeskab, når de ikke må gøre brug af vikarer.

For at synliggøre det komplekse arbejdsområde som sygeplejerske i 2021 - under en tjenestemandsreform fra 1969 - har nogle, for mig ukendte sygeplejersker, lavet dette fremragende stillingsopslag.

I disse tider med det store fokus på ligestilling, er dette fiktive stillingsopslag på alle måder særdeles politiske ukorrekt - men det udstiller i den grad også politikernes manglende evne, lyst eller kompetencer til at tage deres politiske ansvar alvorligt.

Man kunne også stille spørgsmålet: Hvor mange milliarder var det lige, Folketinget i efteråret 2020 valgte at fylde i minkbranchen, når man endnu engang ikke vil tage sygeplejerskerne alvorligt?

Med strejker i både 1995, 2008 og 2018, der alle endte uden resultat, da de blev politisk kvalt, kan man jo ikke ligefrem postulere, sygeplejerskerne ikke har gjort opmærksomme på deres utilfredshed flere gange?

Ved forhandlingerne i foråret 2021 tilbød de rundhånede politiker en undersøgelseskommission, der skal afdække hvor stort problemet er.

Det tro da f......, at sygeplejerskerne stemte NEJ!

God strejke her fra!