Artikel med bid og vinkel

At skrive en artikel er en klassisk journalistisk disciplin. Indholdet er som udgangspunkt baseret på interviews, research og fakta.

Artiklen er en journalistisk genre, hvor nyheden og historien bliver afdækket ved hjælp af nogle klassiske formidlingsmæssige virkemidler. Og plottet - ja, det bliver altid afsløret i artiklens allerførst anslag - det kalder vi indianeren!
Vi har alle lært at skrive i skolen - men når det gælder den formidlingsmæssige artikel-genre, er der en række klassiske virkemidler til formidling, der er blevet solidt plantet i journalistens værktøjskasse.

To af mine vigtigste indledende spørgsmål når jeg skal udarbejde en god artikel vil altid være: hvad vil vi fortælle - og hvem er modtageren?

Når dette er afklaret, begynder det egentlige arbejde med "påklædning" i form af fakta samt fx. research og interviews.

Freelancejournalisten.DK skriver alle former for nyhedsartikler, baggrundsartikler, reportager, features, interviews, portrætter, notitser og klummer. De bliver leveret med en klar og skarp vinkel, uanset om det er til trykte eller elektroniske medier.

En veldisponeret artikel...

... er altid baseret på sandheden.

Det vil sige, at en artikel er non-fiktion og afhængig af, hvor artiklen bringes og vil derfor bære bræg af afsenderens holdninger og meninger.

Artiklens opbygning betyder, at "spændingen" bliver afsløret allerede i overskriften - eller i artiklens anslag og indledende linjer. Derefter folder indholdet sig ud i løbet af artiklen fx med en diskussion mellem uenige eller enige kilder, som journalisten har interviewet. Men den kan også foldes ud ved at kombinere forskelligt dokumenteret fakta, indhentet via grundig research.

Læserens overblik bliver hjulpet på vej af klassiske virkemidler som fx. manchet, mellemrubrikker, faktabokse, billeder og billedtekster

Den klassiske journalistiske artikel er en formidlingsmæssig disciplin i familie med fx kronikker og ledere.