Nyhedsbrevet er direkte kommunikation helt uden filter til dine kunder.

Nyhedsbrevet er direkte kommunikation...

... helt uden filter til dine kunder.

Nyhedsbrevet er den direkte kommunikationskanal til kunder og samarbejdspartnere.

Faktisk er der ikke andre kanaler som nyhedsbrevet, der henvender sig så hurtigt og direkte til modtagere, som selv har valgt at modtage disse nyheder. Dermed har de også en forhåndsinteresse i at læse dem.

Det er direkte og særdeles effektiv kommunikation, men det kræver dog samtidig præcis og skarp formulering kombineret med en klar vurdering af hvilke emner, der er relevante for modtageren.

Med andre ord: det elektroniske nyhedsbrev er en prisstærk og målrettet kommunikationskanal til virksomhedens nuværende og potentielle kunder.

Det giver samtidig modtagerne anledning til igen og igen at besøge din hjemmeside og hente ny viden og informationer, hvis de løbende bliver klædt på med interesseskabende og relevante nyheder.

Hos Freelancejournalisten.DK får du den nødvendige hjælp til at udarbejde nyhedsbrevet fra A til Z - og helt til Å.

Reglerne er helt klare...

... når du vil kommunikere via elektronisk nyhedsbrev.

Derfor er det vigtigt at kende bestemmelserne i markedsføringslovens § 6, hvis man vil benytte elektronisk nyhedsbrev som kommunikationskanal.

Fx skal modtagerne have givet deres klare samtykke om modtagelse, og de skal samtidig - og helt uden omsvøb - kunne framelde sig igen.

Men der er også klare regler for, at nyhedsbrevet ikke må indeholde andre tilbud og direkte anprisninger af varer eller ydelse end det, modtageren har givet sit klare samtykke om.

Hvorvidt en pressemeddelelse er omfattet af § 6, vil fx altid komme an på en konkret vurdering.