Kommunikation skal ramme plet...

... allerede med første skud. Sæt kommunikation i system som et effektivt værktøj til at nå modtageren!

Kommunikation kan enten foregå som tovejskommunikation og gensidig dialog. Eller som monolog, envejskommunikation uden mulighed for respons.
I al kommunikation handler det om at ramme plet allerede med første skud.

Jo hurtigere vi rammer modtageren med vores budskab, des større succes opnår vi med vores kommunikationsstrategi.

Og om vi vil det eller ej, er kommunikations på alle måder drivkraften i enhver organisation eller virksomhed.

Derfor er det ikke ligegyldigt, hvordan vi kommunikerer - og hvad vi kommunikerer.

Kommunikation skaber værdi

Kommunikation skaber synlighed og dermed værdi for forretningen. Derfor er det kun forbundet med fordele at sætte virksomhedens interne og eksterne kommunikation i system. Eller endnu bedre: at får udarbejdet en strategisk kommunikationsplan.

En gennemskuelig kommunikationsstrategi med beskrivelser af indholdet er et effektivt redskab til at flytte forretningen fremad, og få virksomheden til at skille sig ud fra konkurrenterne.

Hvem skal der kommunikeres til? Hvem skal der kommunikeres med? Hvornår skal det ske? Hvor lang tid skal det tage? Hvordan skal det ske? Hvordan skal det måles? Hvad er kriteriet for succes?

Der er mange elementer at forholde sig til, og Freelancejournalisten.DK kan sikre, at strategien kommer i mål, og at der bliver skabt kommunikativt indhold, der vækker modtagernes nysgerrighed og får dem til at stoppe op for at få endnu mere at vide.

Læs mere om fordelene ved at benytte en ekstern kommunikationschef eller kommunikationsmedarbejder. Eller få hjælp til at udarbejde skarpt redaktionelt indhold til kundemagasin, nyhedsbrev, profilmateriale og årsrapport.

"Kommunikation" stammer fra det latinske...

... ord communis, der betyder "fælles".


Dermed henviser bøjningen "communicare" til "at gøre fælles". Det vil sige at skabe fælles forståelse om budskabet fra afsender til modtager, uanset om det er en- eller tovejskommunikation.

I kommunikation vil modtagerne næsten altid reagere subjektivt på afsenderens informationer. Det vil sige, at modtagerens vurdering og forståelse af de afsendte informationer vil være præget af personlig opfattelse, interesser og almen vidensgrundlag.

Udveksling af informationer ved kommunikation kan enten foregå som envejskommunikation med et budskab direkte til modtageren. Eller som tovejskommunikation og gensidig dialog, hvor parterne udveksler "data og informationer".

Kommunikation er verbal tale ansigt-til-ansigt eller via telefon. Men moderne kommunikation sker i høj grad i dag også på skrift via digitale teknologier som e-mail, chat og sms, der også giver mulighed for tovejskommunikation.

Desuden er det nonverbale i form af mimik, gestikulation og stemmeleje også ofte vigtige signaler mellem de kommunikerende parter.