Journalistik med kvalitet

Der er mange grunde til at benytte en journalist og professionel kommunikatør til journalistik.

En af de vigtigste er journalistens evne til at kombinere kvalitet med holdning, indsigt og erfaring til at skabe vidensdeling

Blandt journalistens vigtigste kompetencer er det at kunne fokusere på modtageren, så budskabet brænder igennem og bliver forståeligt.

Freelancejournalisten.dk leverer interesseskabende journalistisk indhold til fx fagblade, kundemagasiner, dagblade, personale- og foreningsblade, kronikker, debatindlæg, nyhedsanalyser og baggrundsartikler.

Journalistik er mange genrer

Men ønsker du eller din virksomhed at være aktiv i den offentlige debat, giver det også særdeles god mening at tage en fat i en journalist, som kan vinkle budskabet, så det fremstår HELT skarpt.

Journalistisk produktion spænder fra baggrundsartikler, nyhedsartikler og reportager over features, interviews, portrætter til notitser og klummer.

Men det er også redigering og gennemskrivning af pjecer, informationsfoldere, blade og projektbeskrivelser samt sproglige serviceeftersyn på tekster, der halter.

Desuden indeholder den journalistiske værktøjskasse fx også konceptudvikling af blade, magasiner, foldere og informationsmateriale.

Betegnelsen "journalist"...

... kommer fra det franske ord "journal", der både betyder dagbog og avis.

Oprindeligt var ajourføring af nyheder nemlig blandt journalistens vigtigste opgaver.

Gennem tiden har den journalistiske branche gennemgået en stor udvikling, hvilket blandt andet betyder, vi efterhånden er mange journalister, som har forladt det traditionelle redaktionelle arbejde med journalistik.

Vi arbejder i stedet med kommunikationsarbejde inden for et meget bredt kommunikationsmæssigt felt, hvor vi benytter den samme værktøjskasse som til traditionel journalistik - og ofte nogle flere.

"Journalist" er ikke en beskyttet titel. Det betyder, at alle som skriver og formidler på enten den ene eller anden måde kan kalde sig journalist.

Det er dog kun medlemmer af Dansk Journalistforbund, som har ret til titlen: Journalist, DJ.

Ligeledes skal journalister og pressefolk kunne dokumentere medlemskab af et relevant fagligt forbund for at få udstedt et pressekort.

Jonas Vestfalen som står bag Freelancejournalisten.dk, er journalist, DJ!