Målrettet PR giver synlighed og værdi

Måske det er på tide med nye øjne på virksomhedens PR? Skab værdi med en ekstern ekspert som "djævlens advokat" til nye ideer og løsninger!

Uanset om det drejer sig om omfangsrige PR-kampagner eller en enkeltstående begivenhed i form af en pressemeddelelse, kræver det viden, indsigt og erfaring at skabe det nødvendige overblik over medielandskabet, så budskabet har reelle modtagere, når det bliver sendt i søen.

Det kræver en kombination af udvikling og planlægning, når PR-arbejdet skal eksekveres. Hos Freelancejournalisten.DK bliver budskabet målrettet på en troværdig, interessant og vedkommende måde, og den journalistiske tilgang sikrer, at budskabet bliver valideret i forhold til nyhedskriterierne.

Lad budskabet få bedre afsæt til at ramme den ønskede målgruppe og få succes med virksomhedens PR. Ring +45 202 44 755 for at høre med om de mange muligheder.
Det er altid en fordel at supplere en god pressehistorie med relevante og nærværende fotos, så det bliver endnu lettere for medierne at bringe historien videre.

PR er forkortelsen...

... af public relations - et uundværligt og effektivt værktøj til målrettet kommunikation mod en defineret modtager.

At kommunikere målrettet med PR - public relations - er en disciplin, man skal lære.

Det skyldes, at man via PR, pressemeddelelser og pressekampagner - kommunikerer sit budskab via kanaler, hvor modtagelse og videreformidling af det ønskede budskab reelt ikke kan kontrolleres.

Det afgørende for succesfuld PR er, når målet for videreformidling via traditionelle nyhedsmedier bliver skabt med troværdighed og relevans i forhold til budskabets målgruppe.

Når det gælder kommunikation via egne kommunikationsplatforme som fx hjemmesider og sociale medier, er det vigtigt at forholde sig til platformens muligheder og begrænsninger. Og i særdeleshed modtageren.