Få oversat norsk,...

... svensk og engelsk til korrekt forståeligt dansk.

Når artikler og tekster er fagligt tunge eller teknisk svære, er det en fordel at oversætte og omskrive til korrekt og forståeligt dansk.

Jo, man kommer da forholdsvis langt på forståelsen ved hjælp at fx Google Translate, men skal resultatet være et flydende og forståeligt dansk, er det altid en god idé at trække på en formidlingsekspert.

Kontakt Freelancejournalisten.DK for at få oversat og fremhævet budskabet, når udgangspunktet er norsk, svensk eller engelsk.